10-års alternativt 25-års SFSAB garanti både på arbete & material

Här nedan kan ni ladda hem information om vårt generösa och fördelaktiga garanti-program. SFSAB erbjuder 10-års garanti både på arbete och material på alla produkter och material från Skorstensspecialisten KB för renovering och / eller nybyggnad av skorstenar. För FuranFlex lämnas 25-års garanti både på arbete och material när produkten användes för renovering av ventilationskanaler och / eller imkanaler. Egenkontrolldokuentet som lämnas enligt kraven i Behörig SkorstensEntreprenör® utgör garantibevis. (Filen nedan är i PDF-format och öppnas i nytt fönster, högerklicka och välj ”spara som” om ni vill ladda hem filen).

 

Stefan Lindberg, VD Skorstensspecialisten KB

Bra att veta
Nedan hittar du länkar till den senaste informationen vad beträffar garantier och certifikat. Informationen hämtas direkt från vår centrala inköpspartner, Skorstensfolket AB. Informationen här nedan uppdateras löpande och är alltid den senaste versionen. Ytterligare frågor om certifikat och garantier besvaras givetvis av oss på Skorstensspecialisten direkt.

 

Kontakta oss gärna

FuranFlex produktdatablad

FuranFlex® produktdatablad
daterat 2012-09-19

Sundahus 2013-06-03

FuranFlex® insatsrör avkomposit
i härdad form, miljödatablad

Sundahus 2013-12-19

FuranFlex® insatsrör av komposit vid
installation, miljödatablad

Byggproduktcertifikat 0782

Expo Inox (DW25 och SDW50) stålskorsten

Prestandadeklaration

Expo Inox (DW25 och SDW50) stålskorsten

Byggproduktcertifikat

SFS FLEX TS, HR och 2xHR, flexibelt
insatsrör (dubbelvägg, slät insida)

Prestandadeklaration

SFS FLEX TS, HR och 2xHR, flexibelt
Insatsrör (dubbelvägg, slät insida

Typgodkännadebevis 0668

Tätningsmassa för murade rök-
och ventilationskanaler

Typgodkännandebevis 0249

FuranFlex® för rökkanaler gas- olje-
och spannmålseldning

Typgodkännandebevis 1095

FuranFlex® RWV för rökkanaler
fastbränsle-eldning

Typgodkännandebevis 0235

FuranFlex® för ventilationskanaler
och imkanaler

EG-intyg 2392-CPD-0667 Scancore G20

EG-intyg 2392-CPD-0667 Scancore G20

Call Now Button