FuranFlex och VentilFlex är originalet och installeras nu i över 30 länder! Problematiken med läckande ventilationskanaler finns både i Sverige och internationellt.I många fall måste ventilationskanalerna åtgärdas och då står valet mellan installation av nya kanaler och tätning av de befintliga. Slutresultatet är samma men skillnaden i kostnad är stor, nästan gigantisk.

 

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex har många positiva effekter:

  • Bättre luft i lägenheterna / mindre föroreningar
  • Minskad radonhalt
  • Mindre buller från fläktar
  • Ökat välbefinnande hos de boende
  • Minskade energikostnader
  • Ökad lönsamhet för fastighetsägare
  • Bättre ekonomi för bostadsrättsföreningar
Call Now Button