Den K-märkta skorstenen på Kroksätts fabriker är nu bevarad till eftervärlden. 1998 genomförde Skorstensspecialisten en total renovering. Någon fabrik är det förstås inte längre, men ett 100-tal företag är idag verksamma i de gamla industrilokalerna. Visst är den ett landmärke i Krokslätt, den 45 meter höga skorstenen reser sig stolt över det gamla industriom rådet. Fabriksbyggnaderna byggdes i slutet på förra seklet och tillhörde länge Sveriges största textilindustri där Mölnlycke AB under många år hade sin kärnverksamhet. Runt 1930 fanns 1800 människor anställda i spinneri, väveri, färgeri, tygtryckeri och appreturverk. Sedan mitten av 80-talet är byggnaderna kulturminnesmarkta.

NÄR KROKSLÄTTS FABRIKER skulle renoveras var det alltså viktigt att bevara skorstenen Vi begärde in anbud och gjorde bedömningen att Stefan och hans gäng på Skorstensspecialisten skulle göra jobbet på bästa sätt, säger Lennart Larsson, VD på Husvärden som förvaltar Krokslätts fabriker.

SKORSTENEN SKULLE RENOVERAS, ja, renovering är rent av i underkant. Den gamla skorstenen var faktiskt så illa däran att den fick plockas ned fullständigt De tog ned den helt och hållet och gjorde en ny skorsten. Det var ett jättestort arbete. De klängde där på vintern, och kallt var det. Det var fantastiskt duktigt gjort, säger Lennart. Idag står skorstenen där, stolt och ståtlig som aldrig förr. Låt vara att den idag är något överdimensionerad för sin nuvarande användning. Men visst används den även om den inte ryker som förr utsläppen är nämligen ovanligt rena! Värmeanläggningen för fastigheterna är i grunden en oljepanna. Till denna finns kopplat en rökgasvärmepump. Den tar inte bara hand om i princip all spillvärme i röken, den renar också röken från svavelföroreningar och stoft. Det är en väldigt bra anläggning. Helt rent och miljövänligt, bekräftar Lennart Larsson på Husvärden.

Call Now Button