Våra metoder

Vi hjälper dig att välja rätt

Vilken metod är lämplig att använda?

Många fastighetsägare har skorstensproblem av olika slag. Det kan t.ex. handla om äldre skorstenar som blivit otäta, eller skorstenar som blivit skadade av soteld. Kondensproblem kan uppstå om man byter panna, brännare eller bränsle.
Varje skorsten är på sitt sätt unik. Därför har vi som är medlemsföretag i SFSF flera olika förbättringsmetoder att välja mellan: Schädler, Coating, Tubest och FuranFlex. Kika gärna igenom informationen om de olika alternativen och tag sedan en kontakt med oss för en första diskussion – vi garanterar dig sedan ett förslag du kommer att bli nöjd med lång tid framöver.

 

FuranFlex

Insatsrör av komposit.
FuranFlexmetoden är ett renoveringssytem för alla sorters skorstenar. Ett mjukt rör installeras i rök- eller ventilationskanalen och formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. FuranFlex har extremt god resistens både emot aggressiv miljö och höga temperaturer.

Användningsområde:
Flytande bränslen för torr eller våt drift beroende på rörtyp. Passar till alla typer av skorstenar.

När väljer du FuranFlex?
FuranFlex är rör tillverkade av kompositmaterial avsedda att användas i rökkanaler. Kompositen har både extremt god resistens emot aggressiv/sur miljö samtidigt som det tål höga temperaturer. Materialet är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga. FuranFlex är särskilt lämpad för att skydda mot eller förhindra kondens från olje- och gaseldning. Det passar i alla typer av skorstenar och kan användas för renovering av ventilationskanaler.

 

Kort om FuranFlex

FuranFlex® – metoden är ett renoveringssystem för alla sorters ventilationskanaler för tilluft och frånluft och imkanaler i klass 1, klass 2 eller klass 3.

Läs mer om FuranFlex

FuranFlex® vid ventilationskanaler och imkanaler, giftfritt och miljövänligt!

 

25garanti (1)FuranFlex® – metoden är ett renoveringssystem för alla sorters ventilationskanaler för tilluft och frånluft och imkanaler i klass 1, klass 2 eller klass 3. Vid montage av FuranFlex® erhålls en slät kanal, helt utan skarvar, som dessutom ändrar form efter kanalen så att arean inte minskas. Genom att utnyttja befintlig kanalarea, bibehålls och förbättra flödet, eftersom strömningsmotståndet minskar. Detta innebär att tryckfallet reduceras med minskat varvtal, lägre ljud och minskad energiförbrukning för eventuella fläktar. Metoden är också lämplig när det gäller infodring av ventilationskanaler av Eternit. Renovera med FuranFlex® så slipper du sanera. Imkanaler kan rengöras med kemiskt rengöringsmedel pH1 – 12 och/eller högtrycktvättas.

FuranFlex® är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening. Minimalt antal håltagningar med bibehållen kanalarea. FuranFlex® är naturligtvis ett giftfritt och miljövänligt kompositmaterial, som rekommenderas av SundaHus. FuranFlex® har extremt god resistens mot aggressiv/sur miljö, samtidigt som den tål höga temperaturer.

FuranFlex® – metoden är ett renoveringssystem för befintliga rök-, ventilations- och imkanaler. Själva produkten FuranFlex® ser närmast ut som en brandslang vid leverans. Efter det att slangen har installerats formas den med tryckluft och härdas med vatten­ånga. Resultatet blir ett homogent insatsrör från anslutningen till kanalens topp. Inga skarvar, inget läckage. Produkten kan enkelt användas tillsammans med standarddetaljer för befintliga renove­ringssystem. FuranFlex® har extremt god resistens både mot aggressiv miljö och höga temperaturer.

FuranFlex® är typgodkänt av Swedcert. Typgodkännande 0235, ventilations- och imkanaler för frånluft och tilluft. Testat enligt SS EN 12237 – Täthetsklass D.

Naturligtvis har FuranFlex® också genomgått en test angående eventuella lättflyktiga organiska föreningar, en så kallad VOC, TVOC – test med värden långt under tillåtna gränsvärden

Skorstensspecialisten lämnar 25 års garanti på både arbete och material för FuranFlex® foder för ventilationskanaler och imkanaler.

Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer.

 

Tubest

Insatsrör av stål
Tubestmetoden innebär att böjbara stålrör, som är rostfria och syrafasta, monteras i den gamla kanalen och isoleras. Arbetet utförs normalt på en dag och du kan börja elda omgående.

Användningsområde:
Fasta och flytande bränslen för torr eller våt drift beroende på rörtyp. Passar de flesta typer av skorstenar.

När väljer du Tubest?
Tubest insatsrör används för renovering av rökkanaler, samt kondensskydd eller kondensförebyggande åtgärd vid eldning med olja eller naturgas. De är speciellt lämpliga om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek. Insatsrören finns i fyra kvalitéer med olika användningsområden.

Kort om flexibla rör

Flexibla rör – insatsrör av rostfritt stål vid renovering av imkanaler och ventilationskanaler.

Läs mer om flexibla rör

Flexibla rör – insatsrör av rostfritt stål vid renovering av imkanaler och ventilationskanaler.

Metoden innebär att böjbara stålrör används som imkanaler och ventilationskanaler. De rostfria och syrafasta skorstensrören monteras i den gamla kanalen och kan isoleras, men kan också installeras utan isolering. Arbetet går fort och kräver oftast få ingrepp i omslutningsväggarna.
Användningsområde: Metoden användes oftast där den befintliga kanalen är så stor, att kanalarean kan minskas till en cirkulär kanal med bibehållen funktion.
Rostfria flexibla rör användes också vid renovering av skorstenar för fasta och flytande bränslen för torr eller våt drift beroende på rörtyp. Passar de flesta typer av skorstenar. Ej lämplig vid spannmålseldning.

När använder man Flexibla rör?

Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av rök-, im- och ventilationskanaler. Passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek.

Skorstensspecialisten använder sig endast av flexibla rör som är CE-märkta och/eller innehar Byggproduktcertifikat.

Schädler

Keramiskt bruk ger rök- och gastät skorsten.
Schädlermetoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- och ventilationskanaler i murade skortsenar. Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter lägger man på ett fiberarmerat keramiskt material, Schädlerit. Skorstenen får rök och gastäta väggar med i stort sett bibehållen kanalarea.

Användningsområde:
Murade skorstenar för eldning med fast bränsle.

När väljer du Schädlermetoden?
Rökkanaler skall vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock skador och slitage inuti en murad skortsen som leder till att rök- och ventilationskanaler blir otäta. Schädlermetoden är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler. Schädlerit bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.
PS: Vid kombinerad eldning olja/ved kan man dra med en metod som kallas “coating”.

Detta är Schädler

Schädler – tätning av skorsten med keramisk massa

Läs mera om Schädler

Skorstenstätning – tätning av skorsten med keramisk massa

10garantiMetoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- im- och ventilationskanaler i murade skorstenar. Först rengörs rökkanalerna noggrant, och därefter lägger man på ett fiber armerat keramiskt bruk. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett bibehållen kanalarea.

Användningsområde: Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för skorstenstätning av murade im- och ventilationskanaler. Metoden är också lämpliog för tätning av rökkanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Kakelugnar kan också tätas med denna metod, utan att de behöver monteras ner. Metoden kan även kompletteras med ”coating” för kondensskydd.

När väljer man Keramisk tätningsmassa?

Im- och ventilationskanaler skall vara täta för att fungera. Rökkanaler skall också vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock skador och slitage inuti en murad skorsten som leder till att rök- im- och ventilationskanaler blir otäta. Metoden är ett av de kostnadseffektivaste sätten att täta gamla kanaler. Massan bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.

Skorstensspecialisten använder sig endast av typgodkända Keramiska tätningsmassor.

tectylvalvoline_logo

 

När du vill skydda dig från korrosiva angrepp i skorstenssammanhang har Skorstensspecialisten exklusiva lösningar från Tectyl/Valvoline för att garantera ett rostskydd. I 75 år har Tectyl-produkter funnits med bland de mest framgångsrika rostförebyggande medlen i branschen. Idag har produkterna förbättrats för att motsvara professionella användares ökande behov. Några projekt där vi använt vår rostskyddsmetod är för Astra Zenecas, Abba Seafood, Volvo, Härryda kommun.

Call Now Button