top of page
  • info411351

Den idealiska ytbehandlingen för skorstenar

Updated: Apr 11, 2022

Ett tätt vaxbaserat korrosionsskydd som tränger rakt in genom rosten och stoppar vidare korrosion. Skorstensspecialisten lanserar nu en ny rostskyddsbehandling för stålskorstenar. Det rör sig om en så kallad “Coating-behandling” med namnet Tectyl som tillverkas av Tectyl/Valvoline. Till skillnad från vanliga färger kan denna appliceras direkt på en korroderad yta utan att den först måste blästras. Om man ska behandla objekt med vanliga färgsystem krävs en väldigt ren stålyta för att färgen ska fästa. När det gäller Tectyl så tränger den in genom oxidskiktet och absorberas in hela vägen till den rena stålytan. På så vis stoppas den pågående korrosionen och stålet får ett tätt skydd, förklarar Stefan Lindberg.

TECTYL/VALVOLINE ÄR EN STOR PRODUCENT av rostskyddsmedel för bland annat bilindustrin. Deras produkter finns i all världens bilar, från Volvo, Ford och GM till Ferrari. Det kanske kan låta konstigt att det är produkter ursprungligen framtagna för bilar, som Skorstensspecialisten nu behandlar skorstenar med, men det finns faktiskt likheter. Det är ett tuff klimat för alla fordon vinter som sommar. Det är likadant när det gäller skorstenar. Ett exempel är Abba Seafoods skorsten i en korrosiv och kustnära miljö med salta vindar. Skorstensspecialisten och Tectyl/Valvoline hittade helt enkelt ett nytt användningsområde för berörda produkter.

UV-STRÅLNING FRÅN SOLEN, temperaturväxlingar och nedfall från luften är andra faktorer som påverkar korrosionstakten. Sedan behandlingen av Abba Seafoods skorsten har Skorstensspecialisten och Tectyl/Valvoline inspekterat den med jämna mellanrum. Vi har inspekterar kontinuerligt berörda behandlade objekt och kan konstatera att korrosionskyddet förlänger hållbarheten.

TILL SKILLNAD FRÅN vanliga färger är Tectyl vaxbaserad. Fördelarna är dels att den tränger in bra. Men också att den ger en väldigt tät yta. När man målar med vanlig färg så blir färgskiktet aldrig helt tätt, trots att man målar med flera lager, förklarar Stefan Lindberg. Det uppstår alltid porer i vanlig färg. Tectyls vaxbaserade produkter är annorlunda och självläkande helt homogent skikt. De täcker också skarpa kanter, vilket vanliga färger inte gör.

För mer information om denna behandling, kontakta oss gärna.

9 views0 comments

Comments


bottom of page