top of page
  • info411351

Furanflex i restaurangkök

Updated: Apr 11, 2022


Partillebo renoverar restaurangkök med Furanflex

Förberedande arbete avseende montering av 32 meter Furanflex strumpa i ett restaurangkök för Fastighetsbolaget Partillebo.


Vi på Skorstensspecialisten har varit aktiva sedan 1973 och både utvecklat metoder och tagit fram nya material när det gäller skorstenar och ventilationssystem. Det gäller både kanaltätning i flerbostadshus och renoveringar av imkanaler i storkök. Den långa erfarenheten har gett oss gedigna kunskaper om kanaltätning. Vi är certifierade i ledande system för relining av ventilationskanaler och imkanaler: FuranFlex® och VentilFlex®.

FuranFlex och VentilFlex är infodringsmaterial av komposit som används vid kanaltätning i mer än 30 länder. Över 300 000 meter FuranFlex och VentilFlex har installerats i svenska fastigheter.

Den befintliga kanalarean utnyttjas med så gott som bibehållen kanalarea. Installationen av FuranFlex och VentilFlex genomförs utan att problem uppstår för de boende – och slutresultatet talar för sig själv:


– God luftkvalitet utan lukter och föroreningar* – Minskad radonhalt. Efter att ventilationskanalerna tätats kan luftcirkulationen fungera som planerat, vilket gör att radonhalten hålls på en låg nivå. – Minskat fläktbuller – Nöjdare boende och en mer attraktiv fastighet – Lägre energikostnader – Förbättrad ekonomi för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

*Detta förutsätter att fastigheten har fungerande tilluft.

FuranFlex och VentilFlex passar alla ventilationssystem på marknaden. Det gäller FTX-system, men också ventilation med frånluftsvärmepumpar, mekanisk ventilation samt självdrag. Att utföra kanaltätning är minst lika viktigt som att uppgradera ventilationssystemet. Både ur ett boendeperspektiv och för fastighetens ekonomi.

28 views0 comments

Comments


bottom of page