top of page
  • info411351

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex

Updated: Apr 11, 2022

]FuranFlex och VentilFlex är originalet och installeras nu i över 30 länder! Problematiken med läckande ventilationskanaler finns både i Sverige och internationellt.I många fall måste ventilationskanalerna åtgärdas och då står valet mellan installation av nya kanaler och tätning av de befintliga. Slutresultatet är samma men skillnaden i kostnad är stor, nästan gigantisk.

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex har många positiva effekter:

  1. Bättre luft i lägenheterna / mindre föroreningar

  2. Minskad radonhalt

  3. Mindre buller från fläktar

  4. Ökat välbefinnande hos de boende

  5. Minskade energikostnader

  6. Ökad lönsamhet för fastighetsägare

  7. Bättre ekonomi för bostadsrättsföreningar

9 views0 comments
bottom of page