top of page
  • info411351

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex

Updated: Apr 11, 2022

]FuranFlex och VentilFlex är originalet och installeras nu i över 30 länder! Problematiken med läckande ventilationskanaler finns både i Sverige och internationellt.I många fall måste ventilationskanalerna åtgärdas och då står valet mellan installation av nya kanaler och tätning av de befintliga. Slutresultatet är samma men skillnaden i kostnad är stor, nästan gigantisk.

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex har många positiva effekter:

  1. Bättre luft i lägenheterna / mindre föroreningar

  2. Minskad radonhalt

  3. Mindre buller från fläktar

  4. Ökat välbefinnande hos de boende

  5. Minskade energikostnader

  6. Ökad lönsamhet för fastighetsägare

  7. Bättre ekonomi för bostadsrättsföreningar

22 views0 comments

Kommentare


bottom of page