Om våra produkter

Vi har skorstenar för alla behov

Tunga skorstenar

Innan husbygget eller renoveringen är i full gång är det bra att börja fundera över skorstenen. Hur många eldstäder skall fastigheten ha och var skall de placeras?

Samtliga faktorer är viktiga för att rätt typ av skorsten väljs. Vår expertis på området garanterar rätt lösning för din fastighet.

Kontakta oss

Lätta skorstenar

Behöver ni en ny skorsten? Ni står inför ett husbygge eller en renovering, kanske är projektet redan i full gång. En värmepanna eller en annan form av eldstad är det som skall installeras, men vilken typ av skorsten är den rätta för just detta projekt?

Kontakta oss

Rör

Redan när ni planerar hur och var eldstäderna skall installeras är valet av skorstenstyp helt avgörande. Många faktorer i fastigheten spelar roll för vad som är möjligt både tekniskt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Innan ni går vidare med era planer vill vi bara be Er att börja i rätt ände – med skorstenen.

Kontakta oss

Kontakta oss för en konsultation!

Om du är intresserad av en lösning för era skorstenar kontakta oss för en första förutsättningslös diskussion.

Call Now Button