Problemet med alla ventilationskanaler är svårigheten att ta sig in i dem för att inspektera och rengöra. Oftast syns inte bristerna utanpå, mer än som dåliga mätvärden. Men hur det egentligen ser ut i kanalerna är höljt i dunkel. Men idag finns lösningen i form av en robot som kryper in i systemet och antingen inspekterar med hjälp av en videokamera eller rengör med olika borstar. Vi har använt den här typen av robotar i några år. Den stora fördelen är att vi med hjälp av videokameran på roboten kan inspektera varje centimeter av kanalväggarna och först därefter besluta vilken åtgärd som ar lämplig för att lösa problemen, säger Stefan Lindberg, VD på Skorstensspecialisten.

IMG_1494_robot_tillbehörIMG_1494_robot

Call Now Button