Om våra tjänster

Vi har skorstenar för alla behov

 

Mobil verkstad

När ni anlitar Skorstensspecialisten så ser vi till att uppdraget utförs så effektivt som möjligt. För att säkerställa detta tar vi, om så behövs med oss hela vår mobila verkstad till Er. Allt som behövs finns tillgängligt och vi spar pengar åt våra kunder genom att inte behöva åka fram och tillbaka för diverse utrustning eller arbetsmoment som kan uppstå.

Kontakta oss

Kakelugnar

Inom området kakelugnar så har vi arbetat med detta under tre generationer. Ett av våra mest omfattande uppdrag var restaureringen av 350 kakelugnar med tillhörande rökkanaler i stadsdelen Haga. Uppdraget startade 1985 och avslutades 1997. Uppdraget fick Boverkets första pris “Det bästa renoverade kvarteret i Sverige 1987”, Kvarteret Furiren.

På grund av våra höga beläggning kan vi i dagsläget inte ta enskilda privata uppdrag.

Kontakta oss

Helikopterlyft

Skorstensspecialisten har egen utbildad helikopterpersonal som under åren har utfört ett antal avancerade och spektakulära skorstensrenoveringar. Några av kunderna för denna service är Volvo, Astra Zeneca mf l. i samarbete med Osterman Helicopters.

Kontakta oss

Ventilation

Lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, trädde i kraft 1992 efter en utredning om sambandet mellan dålig ventilation och problem såsom allergier och astma. I och med lagen måste ventilationssystemet i alla nya fastigheter kontrolleras innan de tas i bruk och ventilationen i befintliga byggnader måste kontrolleras med jämna mellanrum.

Kontakta oss

Kontakta oss för en konsultation!

Om ni är intresserad av en lösning för era skorstenar/ventilation kontakta oss för en första förutsättningslös diskussion.

Call Now Button