top of page
IMG_45921.jpg

10-års alternativt 25-års SFSAB garanti både på arbete & material

Här nedan kan ni ladda hem information om vårt generösa och fördelaktiga garanti-program. SFSAB erbjuder 10-års garanti både på arbete och material på alla produkter och material från Skorstensspecialisten KB för renovering och / eller nybyggnad av skorstenar. För FuranFlex lämnas 25-års garanti både på arbete och material när produkten användes för renovering av ventilationskanaler och / eller imkanaler. Egenkontrolldokuentet som lämnas enligt kraven i Behörig SkorstensEntreprenör® utgör garantibevis. (Filen nedan är i PDF-format och öppnas i nytt fönster, högerklicka och välj ”spara som” om ni vill ladda hem filen).

Stefan_CF023913c.jpg

Prestandadeklaration

Expo Inox (DW25 och SDW50) stålskorsten

Byggproduktcertifikat

SFS FLEX TS, HR och 2xHR, flexibelt
insatsrör (dubbelvägg, slät insida)

Prestandadeklaration

SFS FLEX TS, HR och 2xHR, flexibelt Insatsrör (dubbelvägg, slät insida

Typgodkännadebevis 0668

Tätningsmassa för murade
rök-och ventilationskanaler

bottom of page