top of page

Haga 
Restaureringsprojekt

Location

Haga

1985-1997

Sedan några år har Haga åter ett fint badhus. Men det krävdes en omfattande renovering för att få det gamla Renströmska badet skick. Och den i välkända siluetten med den 35 meter höga skorstenen var tvungen att räddas. Uppdraget att renovera den berömda skorstenen gick till Skorstensspecialisten.

Den gamla skorstenen fick rivas ned till hälften för att sedan byggas upp igen En restauration av gamla kulturarv, såsom Hagabadet, kräver stor yrkesskicklighet av byggare och leverantörer, det säger Jan-Gunnar Lindgren, Länsantikvarie på Länsstyrelsen i Göteborg.

Till renoveringen bidrog Riksantikvarieämbetet med 36 miljoner kronor. Att mura om skorstenen ingick som en av de bidragsberättigande delarna. Renströmska badet är en omistlig del av Haga som stadsdel och skorstenen är en tidstypisk del av byggnaden som var viktig att tillvarata, säger Jan-Gunnar Lindgren.

HAN MENAR ATT svårigheten att återskapa gamla miljöer såsom Hagabadet, är att balansera de kulturella kraven med de tekniska. Det hela bygger mycket på att man kan ha bra och kunniga diskussioner med de inblandade byggherre, leverantörer och tekniska specialister, säger han och tycker att det samarbetet fungerade mycket bra när det gällde Hagabadet.

Under 12 års arbete med Hagaprojektet har vi restaurerat 350 kakelugnar och renoverat 5800 meter skorstenskanaler (schädlerdragning) och murat om skorstenarna ovan tak!

bottom of page