top of page

Astra Zeneca R&D

Location

Mölndal

På Astra Zeneca R&D i Mölndal pågår världsledande forskning inom flera olika området, inte minst magsårsmediciner. Det är forskningen i Mölndal som gjort AstraZeneca världsledande på just detta. Här tog man fram Losec och efterförföljaren Nexium. Sammanlagt 2 500 arbetar här med forskning och utveckling av nya läkemedel. Här mitt i detta högteknologiska centrum genomförde Skorstensspecialisten renoveringsarbeten med efterföljande kontroll och pågående underhållsarbeten.

Det rör sig både om översyn, rostskyddsbehandling och vissa förstärkningsarbeten. Bengt Rehngren är driftschef för AstraZeneca R&D i Mölndal och sålunda beställare av Skorstensspecialistens arbete. Först gjorde de en konditionsbedömning av skorstenarna, mätte tjockleken med mera. Därefter har de gjort om avvattningssystemet och gör nu förstärkningsarbeten på våra corténskorstenar, berättar han.

DET ÄR INGA små mängder luft som passerar genom Astra Zenecas ventilationssystem, hela 100 000 kubikmeter luft i timman som drivs ut av stora fläktar genom skorstenarna.

Skorstenarna är stora och 32 meter höga. Det beror på de säkerhetskrav vi har i våra laboratorier. För att vi inte ska kunna få in samma luft igen är det viktigt att frånluften släpps ut långt ifrån friskluftsinsuget, förklarar Bengt Rehngren.

I DEN TÄTT sammanbyggda industrimiljön har Skorstensspecialistens personal arbetat dels på marken, dels från och med mobilkranar. De har också byggt ställningar när så behövts. Tanken från början var att klä in alla skorstenar i plåt, men det var ett dyrt alternativ. Istället kom Stefan Lindberg med förslaget att vi skulle kunna måla med ett aluminiumpigmenterat rostskyddsmedel som heter Tectyl. Det har visat sig vara en betydligt mer kostnadseffektiv metod.

DEN NYA FÄRGEN får skorstenarna att smälta in med den intressanta arkitekturen. Men framförallt ökar ju behandlingen livslängden Det är lätt att tro att corténskorstenar är underhållsfria. Men det har vi förstått att det stämmer inte. De bör ses om vart femte år Jag tror att det kommer att bli riktigt bra, säger Bengt Rehngren.

bottom of page