top of page

FuranFlex®

När du vill renovera dina ventilations- och rökkanaler.

FuranFlex

Insatsrör av komposit.
FuranFlexmetoden är ett renoveringssytem för alla sorters skorstenar. Ett mjukt rör installeras i rök- eller ventilationskanalen och formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. FuranFlex har extremt god resistens både emot aggressiv miljö och höga temperaturer.

Användningsområde:
Flytande bränslen för torr eller våt drift beroende på rörtyp. Passar till alla typer av skorstenar.

När väljer du FuranFlex?
FuranFlex är rör tillverkade av kompositmaterial avsedda att användas i rökkanaler. Kompositen har både extremt god resistens emot aggressiv/sur miljö samtidigt som det tål höga temperaturer. Materialet är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga. FuranFlex är särskilt lämpad för att skydda mot eller förhindra kondens från olje- och gaseldning. Det passar i alla typer av skorstenar och kan användas för renovering av ventilationskanaler.

IMG_8165_2.jpg
furanflex1.png
FuranFlex® – metoden är ett renoveringssystem för alla sorters ventilationskanaler för tilluft och frånluft och imkanaler i klass 1, klass 2 eller klass 3.

FuranFlex® vid ventilationskanaler och imkanaler, giftfritt och miljövänligt!

 

FuranFlex® – metoden är ett renoveringssystem för alla sorters ventilationskanaler för tilluft och frånluft och imkanaler i klass 1, klass 2 eller klass 3. Vid montage av FuranFlex® erhålls en slät kanal, helt utan skarvar, som dessutom ändrar form efter kanalen så att arean inte minskas. Genom att utnyttja befintlig kanalarea, bibehålls och förbättra flödet, eftersom strömningsmotståndet minskar. Detta innebär att tryckfallet reduceras med minskat varvtal, lägre ljud och minskad energiförbrukning för eventuella fläktar. Metoden är också lämplig när det gäller infodring av ventilationskanaler av Eternit. Renovera med FuranFlex® så slipper du sanera. Imkanaler kan rengöras med kemiskt rengöringsmedel pH1 – 12 och/eller högtrycktvättas.

FuranFlex® är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening. Minimalt antal håltagningar med bibehållen kanalarea. FuranFlex® är naturligtvis ett giftfritt och miljövänligt kompositmaterial, som rekommenderas av SundaHus. FuranFlex® har extremt god resistens mot aggressiv/sur miljö, samtidigt som den tål höga temperaturer.

FuranFlex® – metoden är ett renoveringssystem för befintliga rök-, ventilations- och imkanaler. Själva produkten FuranFlex® ser närmast ut som en brandslang vid leverans. Efter det att slangen har installerats formas den med tryckluft och härdas med vatten­ånga. Resultatet blir ett homogent insatsrör från anslutningen till kanalens topp. Inga skarvar, inget läckage. Produkten kan enkelt användas tillsammans med standarddetaljer för befintliga renove­ringssystem. FuranFlex® har extremt god resistens både mot aggressiv miljö och höga temperaturer.

FuranFlex® är typgodkänt av Swedcert. Typgodkännande 0235, ventilations- och imkanaler för frånluft och tilluft. Testat enligt SS EN 12237 – Täthetsklass D.

Naturligtvis har FuranFlex® också genomgått en test angående eventuella lättflyktiga organiska föreningar, en så kallad VOC, TVOC – test med värden långt under tillåtna gränsvärden.

Skorstensspecialisten lämnar 25 års garanti på både arbete och material för FuranFlex® foder för ventilationskanaler och imkanaler.

Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer.

Anchor 1
bottom of page