top of page

Volvo Personvagnars

Location

Torslanda

2005

Två 35 meter höga skorstenar inom Volvo Personvagnars område i Torslanda behövde bytas ut. De var gamla och även skadade efter orkanen Gudruns härjningar i januari 2005. Uppdraget gick till Skorstensspecialisten KB som tillsammans med andra entreprenörer utförde ett snabbt byte av skorstenarna under semesterveckorna i juli.

Stefan Lindberg, ansvarig projektledare under bygget berättar: Det var ett avancerat och mycket spännande uppdrag. Det mest kritiska momentet var när de 35 meter höga skorstenarna skulle demonteras. Vi fick då utrymma flera kontor, och på grund av säkerhetsrisken spärra av området.

Själva demonteringen gjorde vi med hjälp av två mobilkranar. Det krävdes också noggranna förberedelser innan de nya skorstenarna kunde monteras. Innan vi tog in dem på området var vi tvungna att röja undan allt som stod i vägen; skyltar, räcken, och andra fasta installationer mm. I de befintliga skorstensfundamenten borrades 30-40 st 2,5 meter djupa hål som därefter blev grunden till det nya fundamentet. Infästningen av gängstängerna i berörda borrhål, fästes med en specialtillverkad hitmassa som tillverkades och garanterades av Hillti i Schweiz.

Vi höll tidplanen med god marginal. Samarbetet mellan säkerhetsavdelningen, informationsavdelningen och stödet från chefen för Provningsteknik, Anders Wadstein, gjorde att projektet lyckades såväl, avslutar Stefan. Anders Wadstein är nöjd med hur Skorstensspecialisten skötte uppdraget. -Det blev faktiskt bättre än jag tänkt, säger Anders.

För mer information om projektet kontakta Stefan Lindberg direkt.

bottom of page