top of page
  • info411351

FuranFlex i historisk teaterbyggnad: Svenska Teatern i Helsingfors

Updated: Apr 11, 2022


Svenska Teatern i Helsingfors, Finland, bestämde sig för att täta samtliga ventilationskanaler och den lösning som valdes blev FuranFlex. Den totala kanallängden var cirka 1 km i ett historiskt projekt med särskilda utmaningar.

Ventia Oy, SkorstensFolkets finländska samarbetspartner, försåg projektet med FuranFlex och Ventia-koncernens installationsföretag ansvarade för kanaltätningen tillsammans med en underentreprenör. Arbetetet med projektet pågick i cirka ett år. Ventia-koncernens Henrik Petterson berättar om projektet:

– Kanalerna var vertikala och horisontella. De bestod av tegelsten och betong och kanaldimensionen sträckte sig från ø80 mm till ø750 mm. Formen varierade mellan trekantig, fyrkantig och rund, beroende på utrymmet för ventilationskanaler i väggar och golv. FuranFlex blev den naturliga lösningen och uppfyllde samtliga krav från beställaren.

Schakten bevarades

Tätningen med FuranFlex var en del av helheten. Svenska Teatern totalrenoverades, både inomhus och utomhus. Elen drogs om och scenen förnyades. Ventilationen fick en viktig uppgradering.

– Nu har hela byggnaden en välfungerande till- och frånluftsventilation som uppfyller täthetsklass D. De ursprungliga schakten behövde inte rivas upp, säger Henrik Petterson.

Nya innovationer och specialkonstruktioner

Speciallådor konstruerades som användes för att koppla FuranFlex-rören till ventilationsmaskinerna och för att koppla in flera ventilationskanaler till ett FuranFlex-rör.

– För att undvika oljud och skakningar i schakten tätade vi allt tomrum mellan tegelytorna och FuranFlex-rören. Vi använde obrännbar polyuretan, berättar Henrik Petterson.

Fotografering, filmning och trycktestning

– Alla kanaler fotograferades, filmades och trycktestades, både före och efter kanaltätningen. Planerade håltagningar skissades med blyertspenna och bedömdes av statliga Museiverket. Om håltagningen inte godkändes fick vi planera en annan håltagning eller göra en förgrening.

– Projektet åt Svenska Teatern ställde särskilda krav på oss som leverantör. Ett gediget arbete tillsammans med de unika egenskaperna hos FuranFlex gör att vi kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt projekt, sammanfattar Henrik Petterson.

SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två insatsrör av komposit som utvecklats för tätning av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.

Skorstensspecialisten är delägare i Skorstensfolket AB och är ett av de mest tongivande medlemsföretagen.

Ventia Oy är partner till SkorstensFolket Sverige AB och förser den finländska marknaden med VentilFlex och FuranFlex.


11 views0 comments

Comments


bottom of page