top of page
  • Skorstenspec

Roboten rengör från insidanProblemet med alla ventilationskanaler är svårigheten att ta sig in i dem för att inspektera och rengöra. Oftast syns inte bristerna utanpå, mer än som dåliga mätvärden. Men hur det egentligen ser ut i kanalerna är höljt i dunkel. Men idag finns lösningen i form av en robot som kryper in i systemet och antingen inspekterar med hjälp av en videokamera eller rengör med olika borstar. Vi har använt den här typen av robotar i några år. Den stora fördelen är att vi med hjälp av videokameran på roboten kan inspektera varje centimeter av kanalväggarna och först därefter besluta vilken åtgärd som ar lämplig för att lösa problemen, säger Stefan Lindberg, VD på Skorstensspecialisten.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page