top of page
  • info411351

Teknisk support till stockholm Exergi


Vårt /mitt uppdrag var att först lämna ett konsultförslag avseende lösningar på varför stenar från den 65 meter höga koniska tegelskorstenen lossnade från omslutningsväggen och ramlade ner på gården och på övriga uppställningsytor vid

skorstenen.


Därefter konstruerade vi en uppfångningskorg som monterades i nedre delen av skorstenen så att inte tegel kommer ut till intilliggande markytor. Detta var första fasen i renoveringsprojektet

Nästa fas blir att utreda och åtgärda luftflödet vid sidan om befintliga stålkanaler, som är monterade inne i skorstensmanteln. Dessa frågor har vi redan svar och lösningar på närhelst Stockholm Exergi återkommer i frågan.

Således har Skorstensspecialisten med sina 102 års erfarenhet i ämnet analyserat orsakerna till varför stenar spricker och lämnar skorstenen.


Därefter har vi konstruerat och tillverkat en uppfångningskorg som eliminerar skaderisken som kan uppstå när stenkoppar / ändan på radialstenen /teglet spricker och lossnar från omslutningsväggen från den koniska tegelskorstenen.

Vi tackar Stockholm Exergi för det fulla förtroendet avseende helheten av ovannämnda arbeten.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page