top of page
IMG_45921.jpg

RÖR

Börja i rätt ände

Redan när ni planerar hur och var eldstäderna skall installeras är valet av skorstenstyp helt avgörande. Många faktorer i fastigheten spelar roll för vad som är möjligt både tekniskt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Innan ni går vidare med era planer vill vi bara be Er att börja i rätt ände – med skorstenen.

Böjbara insatsrör 

Schiedel insatsrör är gjorda för att användas vid renovering av murade skorstenar och tillverkade av rostfritt, syrafast stål för att stå emot hög värme, kondens och gasutveckling. För att lättare kunna monteras och för att de ska passa i skorstenar som inte är raka är rören böjbara.

Genom att installera ett insatsrör försäkrar ni Er om att Er skorsten inte läcker ut giftiga gaser i fastigheten. Insatsrörets släta insida motverkar sotansamling och ger bättre drag något som i sin tur ger högre värmeutväxling och på så sätt sparar både energi och pengar.

Schiedel insatsrör finns i flera olika modeller och dimensioner för att på bästa sätt motsvara Era behov. Modellen bestäms av vilken sorts värmekälla som finns i fastigheten, och storleken på skorstenen avgör vilken dimension ni kan välja.

För att få svar på alla Era frågor och för att få den modell som lämpar sig bäst för Era förhållanden föreslår vi att ni kontaktar en fackman där kan du få professionella råd och hjälp med installation. Sedan kan Era hyresgäster sova gott på nätterna. 

pipe.jpg

Schiedel insatsrör

  • Schiedel insatsrör är gjorda för att användas vid renovering av murade skorstenar

  • Ytter- och innerväggar är tillverkade av rostfritt, syrafast stål för att stå emot hög värme, kondens och gasutveckling.

  • För att lättare kunna monteras och för att de ska passa i skorstenar som inte är raka är insatsrören böjbara.

  • Innerväggarna har en slät yta som motverkar sotansamling och ger bättre drag.

  • Schiedel insatsrör är typgodkänt nr 0075 för de dubbelväggiga och nr 0074 för det enkelväggiga.

Har ni en skorsten i mycket gott skick, eldar med olja eller gas och främst vill göra en kondensförebyggande åtgärd kan ni välja vår enkelväggiga modell Inox. Är skorstenen däremot äldre rekommenderar vi alltid att ni väljer våra dubbelväggiga insatsrör. På så sätt slipper ni fördyrande åtgärder såsom provtryckning och eventuell åtgärd av murstocken.
Våra dubbelväggiga insatsrör står garanterat emot alla slags påfrestningar. För braskaminer eller pelletspannor väljer ni lämpligast Multinox. Multinox HR och Multinox 2xHR passar bäst om ni använder moderna olje- eller gaspannor.

bottom of page