top of page
file.jpg

SKORSTENSSPECIALISTEN

Industri - Bostadsbolag - Offentlig förvaltning

Skorstensspecialisten – din industripartner

Vi jobbar med
Fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt tillverkande industri

Behoven vi löser
Nybyggnad/renovering av ventilationsystem, skorstenar samt rostskyddsbehandling av Corténstål

Nyheter!

IMG_45921.jpg
stockholm-exergi-logo_edited.png

Vårt /mitt uppdrag var att först lämna ett konsultförslag avseende lösningar på varför stenar från den 65 meter höga

koniska tegelskorstenen lossnade från omslutningsväggen och ramlade ner på gården och på övriga uppställningsytor vid skorstenen.

Därefter konstruerade vi en uppfångningskorg som monterades i nedre
delen av skorstenen så att inte tegel kommer ut till

intilliggande markytor.  
 

Detta var första fasen i renoveringsprojektet

 

Nästa fas blir att utreda och åtgärda luftflödet vid sidan om befintliga stålkanaler,

som är monterade inne i skorstensmanteln.

Dessa frågor har vi redan svar och lösningar på närhelst Stockholm Exergi återkommer i frågan.

IMGP1761.jpg
download.jfif

Två 35 meter höga skorstenar inom Volvo Personvagnars område i Torslanda behövde bytas ut.


Uppdraget gick till Skorstensspecialisten KB som tillsammans med andra entreprenörer utförde ett snabbt byte av skorstenarna under semesterveckorna i juli. Stefan Lindberg, ansvarig projektledare under bygget berättar:

 

Det var ett avancerat och mycket spännande uppdrag. Ett utmanande uppdrag inom området skorstensrenoveringar som vi kan vara stolta över.

Volvo
Construction Crane
SÄKRA SKORSTENAR

Läs om våra skorstenslösningar

EFFEKTIV VENTILATION

Läs om våra ventilationslösningar

Seaside Construction
LÖNSAMT ROSTSKYDD

Läs om våra unika rostskyddsbehandlingar för Corténskorstenar

Utvalda Partners

Utvalda Partners

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda Partners

Utvalda Partners

Utvalda Partners

Utvalda Partners

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

Utvalda kunder

”Våra produkter och tjänster vänder sig till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt industri som har behov av ventilations- eller skorstensrenovering.”

Kika gärna på vår korta företagspresentation där vi visar lite av det vi kan göra för våra kunder.

bottom of page